PROIECT Programul de Educatie, Burse, Ucenicie si Antrepenoriatul Tinerilor in Romania

          Denumire proiect “Absoventi profesionisti pentru scoala noastra”; Cod proiect: 2019-EY-PCVET-0009; Perioada de implementare: 01.03.2021-28.02.2022

 

          PROIECT ERASMUS +

          Denumire proiect “Competente durabile pentru mediul rural“; Cod proiect: 2020-RO01-KA102-078833; Perioada de implementare: 01.09.2020-31.08.2021

 

         PROIECTE EUROPENE

 

          PROIECT ROSE