Liceul a fost înființat în anul 1977, când Liceul Teoretic (Liceul Real – Umanist din Dăbuleni) Dăbuleni se comasează (prin decret prezidențial nr. 191/12 iulie 1977) cu Liceul Agroindustrial din comuna Bechet, transformându-se în Liceul Agroindustrial Dăbuleni.

Înfiinţat cu 40 de ani în urmă, Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Călărași, a devenit în timp o unitate de învăţământ tehnic şi profesional reprezentativă în judeţ în special pentru domeniile de calificare profesională. Pe parcursul celor 40 de ani, unitatea şcolară a suferit modificări atât ca denumire cât şi ca locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Din momentul înfiinţării şi până în anul 1991 unitatea şcolară a funcţionat sub denumirea de Liceul Agroindustrial, ulterior modificată în Grup Şcolar Agricol Dăbuleni. În acea perioadă liceul era patronat de către Stațiunea de cercetare a plantelor pe nisipuri Dăbuleni, fapt ce a determinat, spre avantajul școlii, ca numeroși specialiști ai Stațiunii să predea elevilor din liceu, alternând astfel teoria cu practica într-un mod cât se poate de eficient.

Ca forma de învățământ, liceul era definit ca singura școala din zona S – E a județului ce pregătea,elevi proveniți de pe o rază de aproape 50 km (atât din județul Dolj, cât și din județul Olt).

Compusă inițial doar din corpul A, corp pe 4 nivele P+3 (săli de clase și laboratoare de chimie, fizică, biologie), Liceul Agroindustrial Dăbuleni își mărește baza aproape instantaneu cu o cantină (dotată la standardele cerute, cu bucătărie proprie, sala de mese cu peste 100 de locuri, cameră frigorifică și dependențe pentru păstrarea alimentelor) și un cămin pentru elevi și profesori.

După anii 1991, o parte din specialiștii aflați în producție au fost încadrați ca profesori, continuând și astăzi formarea de competențe de specialitate.

În anul 2009, potrivit prevederilor art. 1, punctul 6 din HG nr. 189/2009 pentru modificarea și completarea unor anexe la HG nr. 965/2002, privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor, comunelor din județul Dolj,  Dispoziția nr. 652/30 aprilie 2009 a Inspectoratului Şcolar al judeţului Dolj, s-a dispus ca Grupul Școlar Agricol cu sediul în orașul Dăbuleni să fie cuprins în Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj cu sediul în comuna Călărași, județul Dolj, astfel devenind Grup Școlar Agricol Călărași.

Începând cu 1 septembrie 2010 ca urmare a OMECTS nr. 3731/28.04.2010 se aprobă schimbarea denumirii  Grupului Şcolar Agricol Călărași în Grupul Școlar Agricol „Petre Baniță” Călărași, preluând numele celui care a fost director la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni.

Începând cu data de 01 septembrie 2011, potrivit  Dispoziției nr. 994/14.03.2011, școlile generale și grădinițele aflate pe teritoriul localității Călărași devin structuri ale Grupului Școlar Agricol „Petre Baniță” Călărași.

În conformitate cu Hotărârea nr. 9 a Consiliului Local Călărași, privind organizarea rețelei școlare din subordine, în baza prevederilor art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a avizului conform al Inspectoratului Școlar Județean Dolj privind organizarea rețelei școlare coroborat cu prevederile Ordinului MECTS nr. 6564/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01 septembrie 2012 Grupul Școlar Agricol ”Petre Baniță” își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași.

Principalele domenii de calificare pentru elevii de liceu sunt: Agricultura, Industria Alimentară, Mecanica Agricolă, Economic. Pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani există o clasă pentru fiecare an de învățământ.